2021-09-23

Det är sjösättningsdag i Slättanäs nu under helgen, så de Gäddfestival-deltagare som planerar sjösätta där kan INTE ställa sina bilar på parkeringen, eftersom båtarna ska stå där!