Fiskespö vid sjön under blå himmel

Nu är det åter dags för Blekinge Gäddfestival. Det är med stolthet som vi i Mieådalens Sportfiskeklubb arrangerar 2024 års upplaga, vilken är den 26:e i ordningen. Tävlingdagar är 28-29 september.

Gäddfestivalen är den största individuella gäddfisketävlingen i Sverige och förmodligen i Europa.

Välj mellan två olika tävlingsformer - individuellt eller team.

Under Blekinge Gäddfestival deltar ca 350 fiskare som utgår från fyra olika startplatser längs Blekingekusten. Gäddorna mäts, fotograferas och släpps sedan tillbaka i sitt rätta element igen. Givetvis vinner den fiskare som fångar längsta gäddan ett ärofyllt pris! I teamtävlingen samarbetar upp till tre fiskare och längden på lagets 5 största fiskar räknas samman. Fångstområde är längs med hela Blekingekusten.

Endast gäddor över 75 cm får räknas in i tävlingen. Vår rekommendation är att all fisk som fångas under tävlingen varsamt uterutsätts för minsta möjliga påverkan på gäddbeståndet.

Anmälningsavgifter
Individuell tävling

Senior - 300 kr
Junior - 150 kr (t.o.m. det år du fyller 19)
1 bete ingår.

Teamtävling

Teamavgift - 750 kr. Max 3 personer/team och båt.
2 beten / team ingår.