Vi förbehåller oss rätten att eventuellt göra mindre ändingar i tävlingsreglerna innan Blekinge Gäddfestival 2024 – detta kommer i sådant fall att kommuniceras här på hemsidan. Genom att anmäla dig accepterar du detta. Kom ihåg att läsa igenom reglerna dagen innan tävlingen börjar!

Uppdaterad: 2023-09-21

Tävlingstid

Se programmet.

Tävlingsområde

Blekinges kustvatten från länsgränsen i öster till Skräbeån i väster. Varje tävlande ansvarar själv för att hålla sig informerad om vilka områden som är fredade från fiske av länsstyrelsen, eller omfattas av eventuellt fågelskydd (se även avsnittet Fredningsområden nedan)

Startavgift

Teamavgift 750 sek. Max 3 personer/team. 2 beten/team ingår

Betalning

Vid utebliven betalning skickas ej påminnelse utan vederbörande stryks för att ge plats åt någon annan.
Betalda startavgifter betalas inte tillbaka. Sista betalningsdag 10 dagar före tävlingen (20/9). Det råder
arrangören fritt att stoppa anmälan och betalning tidigare.

När det gäller betalning så finns möjligheten i år att betala startavgiften även via Swish och möjligheten till BankGiro kvarstår givetvis.

I båda alternativen är det viktigt att du anger ditt eller ert kontrollnummer så vi kan härleda din betalning. Swish = 123 628 83 51 och BankGiro = 626-7959.

Start/målgång

På följande platser:
Karlskrona
, Dragsö Camping
Listerby, Ronneby Havscamping
Karlshamn, Mieådalens klubblokal, Janneberg
Sölvesborg, Innerhamnen.

Nyhet!! I år kan man avsluta på annan plats. Starten sker alltid på ursprungsplatsen.

Startbrickan (OBS!)

Startbricka hämtas ut tävlingsdagen och måste vara inlämnad innan tävlingsdagens slut.
Detta för att vi skall veta att alla är välbehållna i hamn. Om det inte meddelas att ni kommit hem blir ni personligen ekonomiskt ansvarig om sjöräddningen blir indragen. Detta är för din egen säkerhet. Startbrickan skall finnas med på bild, men behöver inte ligga på fisken. Är man med i båda tävlingarna kan man lägga båda brickorna. Detta är för att säkerställa att fisken är fångad på tävlingsdagen. 

Skepparmötet

Skepparmötet är obligatoriskt för alla tävlande innan start!

Mätbrädan

Mätbrädan delas ut på morgonen dag 1 och lämnas in då fisket avslutats dag 2. Mätbrädan är personlig och det kommer tas ut en avgift vid förlorad sådan.

Rapportering

Tävlingsbilderna skickas in via ditt personliga konto på fisketavling.nu under dagen eller senast 15 minuter efter tävlingstidens slut. Försent inkomna bilder eller startbricka räknas ej med i tävlingen. Skicka även med poseringsbild på dig och fisken om du vill.

Publicering

Ska foto av fisken användas i andra sammanhang så ska det klart framgå att den är fångad i samband med Blekinge Gäddfestival. Arrangören har rätt att använda foton till att marknadsföra tävlingen.

Fiskesätt

Team Båtfiske med 2-3 personer per båt. Endast fiske från båt är tillåtet. Lagets samtliga medlemmar ska fiska från samma båt under hela tävlingen. Endast 1 fiskande spö per deltagare. Förbjudet att fiska av med drivande motor.

Tillåtna fiskemetoder är spinn, haspel och flugfiske med artificiella beten. Naturliga beten eller trolling är inte tillåtet. Spöbegränsning gäller samtliga fiskesätt. Reservspön får finnas med.

BGF ser helst att fiske med hullinglös krok används för att skona fisken.

Mete är endast tillåtet för juniorer.

Tävlingsklass

Sammanlagda längden av de 5 längsta som teamet fångat
under tävlingen. Vid oavgjord poängställning avgörs tävlingen till det lags fördel som har längsta gäddan. Skulle längsta gäddorna vara lika långa så gäller näst längsta gäddan osv. Sista utväg är lottning.

Fångstbegränsning

Fisken måste minst uppnå en längd av 75 cm för att räknas in i tävlingen.

Fisk!

Behandla fisken varsamt!

Om fisk skall behållas måste den vara mellan 40 och 75 cm. Närmaste översta centimetern (ex. fisk som är mellan 86 och 87 cm, blir automatiskt registrerad som 87 cm). Max 3 gäddor per dag och fiskare får tas upp, enligt regler som gäller från 1 april 2010.

En rekommendation är att all fisk som fångas under tävlingen varsamt uterutsätts för minsta möjliga påverkan på gäddbeståndet.

Säkerhet

Tänk på din säkerhetsutrustning. Du fiskar på egen risk!!! Flytväst rekommenderas till samtliga fiskare.

Prisutdelning

Alla priser hämtas personligen. Ej uthämtade priser finns att hämtas hos Mieådalens Sportfiskeklubb i Karlshamn till en månad efter tävlingens slut. Därefter tillfaller priserna Mieådalens Sportfiskeklubb.

Utlottningspriser kräver personlig avhämtning på plats, annars lottas det vidare.

Vinstskatt

All eventuell vinstskatt betalas av deltagaren själv.

Protest

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 15 minuter efter tävlingstidens slut.
Tävlingsledning kan underkänna resultat eller diskvalificera tävlande.


Fredningsområden:
Fredningområden för gädda (lekvikar)

Förutom nedanstående fredningsområden, även 10 st fredningsområden för gädda längs Blekingekusten. Det är ett gemensamt beslut mellan de lokala tävlingsarrangörerna och länsstyrelsen Blekinge. Kartor finns på hemsidan www.blekingegaddfestival.se.

Skräbeån

Inom det med rött markerade området råder förbud mot allt fiske under tiden 15 september – 30 april. En liksidig triangel utgående från två punkter på stranden dels en punkt i O där strandlinjen skärs av gränsen mellan skifteslagen Krogstorp och Åby, dels en punkt i V där strandlinjen skärs av sydvästra gränsen till fastigheten Guslöv 5:25.

Östra Orlundsån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Gallerydaån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Mörrumsån

Allt fiske i område A förbjudet.

Bräkneån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför linjen Klocknabbens sydspets – Rangsös sydspets – Väbynäs.

Ronnebyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från Droppemålahalvöns östra spets i rak ostlig riktning till fastlandet vid Aspan.

Listerbyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från småbåtshamnen i Slättanäs till Blötös sydligaste udde.

Nättrabyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Silletorpsån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från yttersta delen av bryggan vid Strömshall till sydligaste delen av kronans brygga vid Rosenholmsverkstäderna.

Lyckebyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför räta linjer från den del av Gullberna udde som ligger närmast ön Mörtekläppen till Mörtekläppens norra udde och därifrån vidare till den udde på Ringö som ligger väster om Ringöviken.