2023-09-21

Nu finns det uppdaterade tävlingsregler för både den invididuella och teamtävlingen.